Darovať

Našu prácu môžete podporiť finančným darom na náš účet. Ak nám napíšete do správy pre prijímateľa Váš email, vieme vám adresne poďakovať. Darcovo meno zverejníme v našom ročnom poďakovaní, ktoré zverejňujeme v regionálnom týždenníku Senecko na jar ďalšieho roka. Ak darca nesúhlasí so zverejnením mena, budeme to rešpektovať.

Obchodné meno (Názov): NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými
Adresa: Turnianska 8A, 903 01 Senec
IČO: 34076255
DIČ: 2020687471
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK5009000000000019196373  (Slovenská sporiteľňa , a.s.)
BIC: GIBASKBX

Nezabudka-senec-qr-kod-darovania-web-1