2% dane

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Nezábudka – združenie, budete potrebovať nasledovné formuláre

Obchodné meno (Názov): NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými
Adresa: Turnianska 8A, 903 01 Senec
IČO: 34076255
DIČ: 2020687471
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK5009000000000019196373  (Slovenská sporiteľňa , a.s.)
BIC: GIBASKBX

senec-nezabudka-daruj