Nová terapia v Nezábudke


Snoezelen. Zvláštne holandské slovo, ktoré označuje viaczmyslovú terapiu s čarovnými účinkami. Vďaka darcom sme mohli inštalovať prvú špeciálnu pomôcku, farebný bublinkový valec s rybičkami. Pomáhame znevýhodneným deťom aj týmto „vesmírnym“ spôsobom.

Koncom roka 2015 sa u nás veľa udialo. Vyškolili sme kolegyne na terapiu Snoezelen a ďalšie sa stali certifikovanými odborníkmi na bazálnu stimuláciu. Sú to dve dôležité terapie, ktoré veľmi pomáhajú prácovať s ťažko zdravotne znevýhodneným klientom. Bazálna stimulácia je jemná dotyková terapia a pomáha tým, ktorí majú nedostatok určitých podnetov. Snoezelen je špeciálna viaczmyslová terapia, ktorá každému pomôže tak, ako potrebuje: autisti, ktorí trpia precitlivelosťou na vonkajšie podnety sa dokážu uvoľniť, zrelaxovať, utíšiť. Ťažko kombinovane postihnuté deti a dospelí trpia nedostatkom podnetov a pre tých je zdrojom povzbudenia, energie, prebudenia záujmu o svet. Snoezelen pracuje s farbami, hudbou, vizuálnymi efektmi, svetlom, vibráciami, vôňami, jemným pohybom. Veci naučené v tomto priestore zanechávajú dlhšiu pamäťovú stopu. Naši Nezábudkári sa veľmi tešia z bublinkového valca, sami si ho ovládajú vďaka špeciálnemu ovládaniu. Svetelný záves s ovládaním je ďalšie čudo, ktoré lieči a uvoľňuje našich zverencov.

Máme v pláne pokračovať v budovaní snoezelen miestnosti, chceli by sme špeciálny projektor, diskoguľu, polohovací tvarovaný vak, rôzne svetelné pomôcky. Veríme, že to určite dokážeme, lebo naši zverenci našu snahu veľmi potrebujú.

Nezaradené