Aktuálne Projekty

– Collegium Wartberg
muzikoterapia
– DHL Living Responsibility Fund
výstavba v podkroví
– DOAS
výstavba v podkroví
– Hypermarket Tesco Senec Drobné darcovstvo
– International Women ´s Club of Bratislava
vibračná vodná posteľ na snoezelen terapiu a dotykový počítač pre ZŤP
– Kodayová Zuzana
– Mestský úrad Senec
rehabilitačné plávanie, hipoterapia, muzikoterapia
– Nadácia EPH
výstavba v podkroví
– Nadácia Pontis – www.Dobrá Krajina.sk
špeciálne vzdelávanie, arteterapia, muzikoterapia, rehabilitácia, logopédia, výlety, technické vybavenie, špeciálne vzdelávacie pomôcky, výstavba
– Nadácia Pontis – Naše Mesto
dobrovoľníctvo
– Nadácia SLSP
polohovacie postele a vybavenie izieb
– Nadácia Tesco
terapeutická kuchynka v podkroví
– Nadácia Volkswagen
klinický logopéd, špeciálne vzdelávanie a pomôcky, muzikoterapia
– Obecné úrady Boldog, Reca, Veľký Biel, Tomášov, Dunajská Lužná, Malinovo, Kráľová pri Senci
rehabilitačné plávanie, hipoterapia, muzikoterapia
– Unimar Trade A.s.
pitný režim so sirupmi
– Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
výstavba
– Reformierte Frauenverein Mohlin Švajč., Monika Weibel
výstavba, pomôcky, školenia
– Hevhetia – Hungaria, Monika Weibel
výstavba, pomôcky, školenia
– Roman Jánský, Michal Cisarík
a veľa individuálnych darcov

Máte otázky? Kontaktujte nás!

Máte otázky? Kontaktujte nás!

_