Poďakovanie darcom a sponzorom
za rok 2017

Správa o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2018

Správa o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2017

Správa o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2016

Vyhlásenie na darovanie 2 percent dane za rok 2017 Nezábudke združeniu

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu k darovaniu 2 percent dane za rok 2017 Nezábudke združeniu

Poďakovanie darcom a sponzorom

za rok 2016

– zverejnené v týždenníku Senecko v marci 2017

Prevádzkový poriadok

Domový poriadok

EON za rok 2017

– Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017