Dobrá Krajina

Všetky terapie, na ktoré neprispieva štát dotáciou a považuje ich za nadštandardné, nám pomáha finančne udržať dlhodobý projekt Nadácie Pontis na darcovskom portáli www.dobrakrajina.sk . Sú to hudobná terapia, rehabilitácia, arteterapia, logopedická starostlivosť, služby psychológa, rehabilitačné plávanie, hipoterapia, výlety, kultúrne podujatia, veľké rodinné stretnutia, špeciálne didaktické pomôcky a materiál s tým spojený. Tu môžete prispieť ľubovoľným finančným darom do nášho projektu. Darované finančné dary riadne zúčtovávame 1x ročne Nadácii Pontis, ktorá je je jednou z najväčších nadačných organizácií na Slovensku a na webe Dobrej Krajiny poskytuje platformu pre 54 projektov neziskových organizácií, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach. Darca má takto garanciu, že jeho dar bude použitý len na účely povolené v projekte.

nezabudka-senec-daruj-dobra-krajina