Nová terapia v Nezábudke

Snoezelen. Zvláštne holandské slovo, ktoré označuje viaczmyslovú terapiu s čarovnými účinkami. Vďaka darcom sme mohli inštalovať prvú špeciálnu pomôcku, farebný ... Zobraziť viac