Vážení klienti, záujemcovia o naše služby
V nadväznosti na vývoj pandémie Covid – 19 a s tým spojené opatrenia vlády, ktoré mimo iného obmedzujú pohyb obyvateľstva, upravuje Dom Nezábudka svoje služby a pracuje v nasledovnom režime od 9.3.2020 až do odvolania nasledovne:
V nadväznosti na vývoj pandémie Covid – 19 a s tým spojené opatrenia vlády pracuje naše zariadenie v zmenenom režime a pre klientov je uzavreté od 9.3.2020 do odvolania. Naša práca klientmi počas obdobia pandémie spočíva v pravidelnej online komunikácii, telefonickom kontakte s rodičom aj klientom, kedy je poskytované sociálne poradenstvo a laickú psychologickú pomoc. Ďalej zabezpečujeme výrobu a distribúciu ochranných rúšok pre našich klientov a ich rodiny. Náš nový projekt “Rozprávky z Nezábudky“ videí na youtube myslí aj na tých klientov, ktorí nemôžu komunikovať klasickým spôsobom a potrebujú alternatívnu komunikáciu. V našich videách čítame rozprávky, riekanky, básne, spievame, učíme si umývať ruky ,aj zaväzovať šnúrky. Cieľom videí je zabezpečiť kontakt ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa a dospelého, ktorý pred pandémiou pravidelne navštevoval domov sociálnych služieb Dom Nezábudka so zariadením. Počúvaním hlasov zamestnancov zariadenia, ktorých dôverne poznajú, zmierňujeme ich úzkosť z izolácie, nedostatku sociálnych kontaktov, pomáhame im zaspávať, uvoľniť svalové napätie, taktiež prinášame prepotrebnú radosť do ich života. Zmierňujeme tým negatívne zmeny, alebo poruchy správania, ktoré prináša uzavretá izolácia a výrazné obmedzenie sociálnych kontaktov v dôsledku pandémie. Pre našich klientov je to nesmierne dôležitý aspekt, lebo pre ich veľkú časť je Dom Nezábudka DSS jediným prostredím, ktoré navštevujú a ktoré ich prijíma bez výhrad. Zabezpečujeme tak základné ľudské práva zdravotne postihnutých a zmierňujeme negatívne dopady pandémie Covid – 19.
Taktiež sa intenzívne pripravujeme na dodržiavanie zmenených hygienických podmienok a požiadaviek počas poskytovania sociálnych služieb po ukončení krízového stavu a otvorení prevádzky.
rozpravky-z-nezabudky

Máte otázky? Kontaktujte nás!

senec-nezabudka
Kto sme?
Nezábudka – združenie prevádzkuje domov sociálnych služieb Dom Nezábudka. Je to neštátne, neziskové zariadenie, poskytujúce komplexnú starostlivosť, sociálne služby pre deti a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Naše zariadenie navštevujú klienti s rôznym znevýhodnením – mentálnym, telesným rečovým, zmyslovým prípadne ich kombináciou. Sme jediné zariadenie svojho druhu pôsobiace v celom okrese Senec.
Čo robíme?
Poskytujeme denné – ambulantné sociálne služby, ktoré zahŕňajú komplexnú starostlivosť. V tíme máme opatrovateľky, vychovávateľku, zdravotnú a rehabilitačnú sestru, špeciálneho pedagóga – logopéda, liečebného pedagóga. Spolupracujeme s klinickým psychológom, rehabilitačným lekárom, psychiatrom. Našim klientom poskytujeme opatrovanie, výchovu, vzdelávanie, hudobnú terapiu, arteterapiu, pracovnú terapiu, rehabilitáciu pomocou špeciálnych rehabilitačných pomôcok, masáže, nemenej dôležitá je sociálna rehabilitácia v kolektíve, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť. Vykonávame aj sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu rodinám našich členov.
senec-nezabudka
senec-nezabudka

Dobrý obchod: Naše výrobky

Tieto vecičky z našich hodín arteterapie ponúkame na SAShE v Dobrom obchode. Poporíte tak finančne naše zariadenie!

senec-nezabudka
nezabudka-senec

Máte otázky? Kontaktujte nás!

_

Oslávili sme 20. výročie!

_
Oslávili sme 20. výročie založenia združenia Nezábudka. Bolo to veľké stretnutie detí a ich rodín Nezábudky – Juniáles na našom dvore. Pozvanie prijali aj najväčší darcovia, z firmy DOAS, z Nadácie J&T vďaka ktorým sme mohli postaviť novú budovu, zástupcovia Mesta Senec, Bratislavského samosprávneho kraja. Naše deti tradične pod vedením vychovávateľky Aničky pripravili krásny kultúrny program.

Sponzori

_

Práca s deťmi v našom združení by nebola možná bez nezištnej pomoci našich sponzorov.

senec-nezabudka

Facebook Aktuality

_

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Click here to Troubleshoot.