Máte otázky? Kontaktujte nás!

senec-nezabudka
Kto sme?
Nezábudka – združenie prevádzkuje domov sociálnych služieb Dom Nezábudka. Je to neštátne, neziskové zariadenie, poskytujúce komplexnú starostlivosť, sociálne služby pre deti a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Naše zariadenie navštevujú klienti s rôznym znevýhodnením – mentálnym, telesným rečovým, zmyslovým prípadne ich kombináciou. Sme jediné zariadenie svojho druhu pôsobiace v celom okrese Senec.
Čo robíme?
Poskytujeme denné – ambulantné sociálne služby, ktoré zahŕňajú komplexnú starostlivosť. V tíme máme opatrovateľky, vychovávateľku, zdravotnú a rehabilitačnú sestru, špeciálneho pedagóga – logopéda, liečebného pedagóga. Spolupracujeme s klinickým psychológom, rehabilitačným lekárom, psychiatrom. Našim klientom poskytujeme opatrovanie, výchovu, vzdelávanie, hudobnú terapiu, arteterapiu, pracovnú terapiu, rehabilitáciu pomocou špeciálnych rehabilitačných pomôcok, masáže, nemenej dôležitá je sociálna rehabilitácia v kolektíve, záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť. Vykonávame aj sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu rodinám našich členov.
senec-nezabudka
senec-nezabudka

Dobrý obchod: Naše výrobky

Tieto vecičky z našich hodín arteterapie ponúkame na SAShE v Dobrom obchode. Poporíte tak finančne naše zariadenie!

senec-nezabudka
nezabudka-senec

Máte otázky? Kontaktujte nás!

_

Oslávili sme 20. výročie!

_
Oslávili sme 20. výročie založenia združenia Nezábudka. Bolo to veľké stretnutie detí a ich rodín Nezábudky – Juniáles na našom dvore. Pozvanie prijali aj najväčší darcovia, z firmy DOAS, z Nadácie J&T vďaka ktorým sme mohli postaviť novú budovu, zástupcovia Mesta Senec, Bratislavského samosprávneho kraja. Naše deti tradične pod vedením vychovávateľky Aničky pripravili krásny kultúrny program.

Sponzori

_

Práca s deťmi v našom združení by nebola možná bez nezištnej pomoci našich sponzorov.

senec-nezabudka

Facebook Aktuality

_

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: This IP can't make requests for that application.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.