Článok Deň Matiek v Nezábudke

Žiadne dieťa nepotrebuje slová na to, aby prejavilo lásku svojej mamičke. Zdravotne znevýhodnené dieťa dokáže prejaviť lásku a vďačnosť oveľa intenzívnejšie ako zdravé, napriek tomu, že veľakrát nedokáže povedať ani slovo.

Text k článku

Dlhé roky v máji slávime Deň Matiek v našom Dome Nezábudka. Krásny kultúrny program deti pripravili svojim mamičkám pod vedením vychovávateľky Aničky Dinkovej a opatrovateliek Nezábudky. Programom poďakovali za náročnú starostlivosť a veľkú lásku. Odzneli milé básničky, piesne, veselo sa tancovalo v kostýmoch ušitých na tieto príležitosti. Mamičky a babička dostali krásne červené srdiečka, ktoré deti pripravili počas hodín arteterapie. Viac fotografií nájdete na našom Facebooku tu . Emocionálne silný zážitok pre zúčastnených, ale aj pre pozorovateľa. Vďaka Vašej podpore našej činnosti môžeme organizovať aj takéto stretnutia našich rodín, ktoré nesmierne obohacujú vnútorný svet našich členov, stimulujú a prinášajú zážitky, ktoré si veľmi dlho uchovávajú v pamäti. Pre nich to má nemerateľne vysokú hodnotu.

Sponzori: